Do matury 2023 zostało:

???

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO ZDANY EGZAMIN 

 

 

1.1 Niniejsza Polityka Prywatności jest to dokument nierozłącznie powiązany z Regulaminem serwisu Zdany Egzamin dostępnym pod tym adresem (https://zdanyegzamin.pl/). 

1.2 Pojęcia użyte w niniejszej Polityce Prywatności zostały zamieszczone w Regulaminie.

1.3 Administratorem danych osobowych jest Usługodawca, tj. nierejestrowana działalność gospodarcza zdanyegzamin.pl Kamil Szews.

1.4 Kontakt do administratora: kontakt.rodo@zdanyegzamin.pl

 

 

2.1 Cel, okres, zakres oraz podstawa prawna przetwarzanych danych.

 1. Cel: zgłoszenie. 
  1. Okres: do momentu zawarcia umowy 
  2. Zakres: 
   1. Użytkownik: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, pesel, adres zamieszkania, 
   2. Uczestnik: imię, nazwisko, wiek, kod pocztowy. 
  3. Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – upoważnienie do przetwarzania danych konieczne do podjęcia działań mających na celu zawarcie umowy.
 2. Cel: prowadzenie korespondencji elektronicznej. 
  1. Okres: do czasu zakończenia korespondencji. 
  2. Zakres: adres e-mail, imię, nazwisko.
  3. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes administratora polegający na obsłudze zapytań oraz korespondencji kierowanej bezpośrednio przez osoby, których dane dotyczą 
 3. Cel: dostęp do serwisu. 
  1. Okres: do upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z dostępem do strony internetowej. 
  2. Zakres: adres IP. 
  3. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO – ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych koniecznych do wykonania umowy
 4. Cel: badanie ruchu na stronie.
  1. Okres: czas utraty przydatności
  2. Zakres: adres IP, pliki cookies
  3. Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda

 

 

3.1 Usługodawca ma możliwość przekazywania przetwarzania danych osobowych innym podmiotom w celu wykonywania określonych czynności. W takim przypadku, odbiorcami tych danych mogą być dostawcy usług hostingowych dla Usługodawcy, dostawcy komunikatorów, firmy oferujące wsparcie techniczne, dostawcy usług e-mail, kancelarie prawne oraz biura rachunkowe.

3.2 Dane osobowe zgromadzone przez Usługodawcę mogą być także udostępnione odpowiednim organom państwowym na ich prośbę zgodnie z przepisami prawa lub innym podmiotom w sytuacjach przewidzianych przez prawo.

3.3 Dane osobowe mogą być ujawnione innym podmiotom bez uprawnień tylko wtedy, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę.

 

 

4.1 Każdy podmiot, którego dane dotyczą ma prawo do:

 1. a) Możliwość usunięcia danych osobowych dotyczących jednostki zarówno z systemu Usługodawcy, jak i z baz danych podmiotów, z którymi Usługodawca współpracuje lub współpracował
 2. b) Ograniczenie przetwarzania danych
 3. c) Możliwość przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez Usługodawcę, w tym możliwość ich otrzymania w ustrukturyzowanej formie
 4. d) Prawo do żądania od Usługodawcy dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia
 5. e) Możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 6. f) Możliwość cofnięcia zgody Usługodawcy w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 7. g) Możliwość złożenia skargi na Usługodawcę do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

 

 

5.1 Usługodawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zabezpieczyć przetwarzane dane osobowe przed dostępem przez osoby nieuprawnione, kradzieżą, nielegalnym przetwarzaniem, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. W tym celu stosuje m.in. certyfikaty SSL.

 

 

6.1 Serwis zbiera informacje za pomocą plików cookies – sesyjnych, stałych i podmiotów zewnętrznych.

6.2 Zbieranie plików cookies wspiera poprawne świadczenie usług w Serwisie i służy celom statystycznym.

6.3 Użytkownik może określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w ustawieniach przeglądarki. 

 7.1 Data wejścia w życie Polityki Prywatności 01.01.2023„Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony.” – Stefan Żeromski
© Copyright 2022 - Zdanyegzamin - All Rights Reserved
bookmarkcrosslist linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram